Facebook logo Twitter logo

Wat is STEM?

Hoe zorgen we voor voldoende voedsel en drinkbaar water voor een steeds verder groeiende wereldbevolking? Hoe maken we hernieuwbare energie? Wie bouwt energiezuinige woningen? Kunnen robots het werk in de bejaardenzorg verlichten? Hoe voorkomen we ziektes? Wie bouwt veilige auto’s? Hoe gaan we de klimaatsverandering tegen?

Om al die grote uitdagingen aan te kunnen, rekenen we op onze vaklui en op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Maar die komen er alleen als er...

Lees meer

Om al die grote uitdagingen aan te kunnen, rekenen we op onze vaklui en op nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Maar die komen er alleen als er genoeg getalenteerde mensen zijn die er hun carrière aan wijden of competenties ervoor ontwikkelen. Er is nood aan meer wetenschappelijke en technisch opgeleide mensen, onderzoekers, vaklui, ontwerpers. Kortom, aan mensen met een passie voor STEM.

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

De vier componenten van STEM zijn ieder op zich belangrijk: wetenschap, techniek, engineering en wiskunde. Maar dé kracht van STEM zit in de samenwerking, in de raakvlakken: waar wetenschap, techniek, engineering en wiskunde elkaar ontmoeten en met elkaar verweven zijn. En uiteraard ook in de raakvlakken met de sociale en andere wetenschappen en vakdomeinen. Die zijn ook onmisbaar.

Om de aantrekkelijkheid van de STEM-opleidingen en –beroepen te verhogen en om de onderlinge samenhang en verwevenheid te versterken, is er nood aan een overkoepelend partnerschap tussen alle STEM-actoren.

Het STEM-platform stelde een charter op dat iedereen verenigt die wil getuigen hoe boeiend, zinvol en maatschappelijk belangrijk de STEM-elementen zijn.

De STEM-ambassadeurs stimuleren de interesse en passie voor STEM, verhogen de STEM-geletterdheid en –expertise en maken de STEM-opleidingen en -beroepen aantrekkelijker. En ze doen dit voortaan samen. Omdat alleen slim en dynamisch samenwerken, de wereld vooruit helpt.

Het charter kan je hier lezen.

Martine TempelsMartine Tempels,
voorzitster STEM-platform

Lees minder

Is STEM iets voor jou?

Heb je geen idee welke beroepen er tot de STEM-groep behoren? De Onderwijskiezer stelde een handige lijst voor je samen.

Ontdek alle STEM-beroepen

Vragen?

Heb je nog vragen over het STEM-charter?
Neem gerust contact op met Katrien De Schrijver via info@stemcharter.be of 02/553 87 02.

Het STEM-charter

Via dit STEM-charter engageren alle betrokkenen zich om via dat partnerschap hun initiatieven pro STEM te versterken, te verruimen, te verbreden en te verdiepen, én ze op mekaar af te stemmen. Het charter sluit aan bij het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid. Het bundelt alle krachten uit de economische, sociale, wetenschappelijke, technologische en onderwijswereld om samen een wervend STEM-verhaal te schrijven.

Lees en onderteken hier het charter

Stem platform

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep die de STEM-stuurgroep en de Vlaamse regering adviseert over het STEM-actieplan. De leden van het STEM-platform zijn aangesteld door de Vlaamse regering op basis van hun expertise en hun potentieel om een breed draagvlak te creëen. Zij zijn dus bereid hun kennis, ervaring en hun netwerk in te zetten om via het STEM-platform de beoogde doelstellingen te bereiken. De leden van het STEM-platform delen een gemeenschappelijke bezorgdheid: het te lage aantal jongeren dat interesse betoont voor STEM-opleidingen. Het platform werkt adviezen uit en stelt prioriteiten voor. De stuurgroep bekrachtigt die voor uitvoering.

Wie zijn de leden?